Oferta

Zakład Usług Leśnych z siedzibą w miejscowości Pomyków gmina Przysucha, rozpoczął działalność w 2002 roku. Nieprzerwanie od założenia wykonuje kompleksowe usługi  w zakresie:

  • wycinka drzew na działkach,podwórkach 

  • pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, sadzenie krzewów

  • porządkowanie terenu, odśnieżanie

  • budowa ogrodzeń działek, terenów budowy oraz upraw leśnych

  • transport,przeprowadzki

  • pozyskania i zrywki drewna wykaszanie poboczy przy drogach, rowach melioracyjnych, działkach

  • od 2014 roku Firma prowadzi kursy dla pilarzy, po ukończeniu kursu istnieje możliwość zatrudnienia

Dysponuje własnym parkiem maszynowym składającym się między innymi z 2 ciągników RENAULT oraz ENTRACON, samochodu dostawczego, piły, kosiarki, wykaszarki i wiele innych

więcej »

Firma organizuje kursy operatorów pilarek spalinowych

Kurs  trwa 88 godzin

- 28 godzin   teoretycznych

- 60 godzin praktycznych

 Kurs ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej  jak również posługiwaniem się sprzętem pomocniczym przy ścince drzew. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami BHP przy pracach związanych z pozyskaniem drewna, technika ścinki obalania i okrzesywania drzew, właściwa organizacja pracy oraz ergonomiczne postawy przy pracy pilarką.

Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do pracy w zawodzie drwal- operator pilarki . Zaświadczenie uzyskane podczas kursu jest akceptowane przez jednostki LP, co oznacza że można pracować Lasach Państwowych.

Jako Firma działająca na rzecz Lasów Państwowych od 2002 roku posiadamy dużą wiedzę oraz doświadczenie przy ścince drzew . Podczas kursu zapewniamy materiały szkoleniowe,  ubranie ochronne i piły spalinowe. Cena kursu 1200 zł.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość  zatrudnienia w naszej Firmie .